Pravidla bowlingové ligy

Zpět na výběr kaváren!

Seznam pravidelLa VIDA amatérská bowlingová liga ValMezLa VIDA amatérskou bowlingovou ligu ValMez pořádá La VIDA gastro s.r.o. DIČ: CZ02963302 v prostorech bowlingové herny Kouty 37, Valašské Meziříčí.

Zápasy jsou hrány podle vnitřních pravidel bowlingu a na drahách s lankovými stavěči.Právo účasti:

Právo účasti mají družstva, která předložila přihlášku s řádně vyplněnou soupiskou a zaplatila vstupní poplatek. Vstupní poplatek je nevratný a bude použit pořadatelem na zajištění organizace a provozu La VIDA ABL ValMez. Před začátkem soutěže účastník pojmenuje tým, pod jehož jménem bude celou sezónu vystupovat, k týmu vyplní soupisku hráčů a předloží ji pořadateli.

Amaterská liga probíhá jako soutěž čtyřčlenných družstev, na soupisce může být maximálně deset osob. Soupiska zůstává otevřena během celé základní části, hráče lze připisovat až do počtu deseti. Zapsané hráče již nelze smazat. Statut hráče není ničím vymezen. Oficiální soupisky družstev spravuje pořadatel ligy.

Hráč během jedné sezóny nemůže startovat v jiném týmu, než v jakém se zaregistroval (byl zapsán na soupisku). Výjimku tvoří přestup hráče. Dále mohou hráči nastoupit za jiné družstvo, pokud se jejich družstvo odhlásí ze soutěže.

Vstupní poplatek na celou sezónu: 500,- Kč / družstvo.

Přihláška a poplatek musí být doručeny do 30.9.2015.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit ligu kdykoliv během sezóny z důvodu porušení bezpečnostních pravidel, finančních dohod, společenských pravidel či jiných dohod. V tomto případě se vstupní poplatek nevrací.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z ligy jednotlivé družstvo z důvodu porušení bezpečnostních pravidel, finančních dohod, společenských pravidel či jiných dohod. V tomto případě se vstupní poplatek nevrací.Termín zahájení a hrací dny:

Zahájení podzimní části proběhne 29.9.2015 prvním kolem, konec podzimní části plánována na 17.11.2015, hrací dny jsou vymezeny na každé pondělí 18:30 – 21:00 a úterý 18:30 – 21:00. Dle počtu příhlášených družstev a rozlosování mohou být časy upraveny příp. rozšířeny na další den. Hrací dny mohou být ojediněle přesunuty dle potřeb provozovatele.

Zápasy se hrají dle rozpisu, který bude sestaven před zahájením podzimní části soutěže vedením soutěže.

Hraje se na čtyřech drahách.

Nástup družstev 18:20 hod. a 19:35 hod.

10 min tréningové hody + zápis nasazení hráčů do utkání

Přesunutí zápasu domlouvá kapitán týmu s kapitánem soupeře, minimálně však jeden den před zápasem. Poté dohodnou náhradní termín a oznámí příp. dohodnou s organizátorem nebo obsluhou bowlingu.

Neodehrané zápasy musí být odehráhy do 15 dnů, v opačném případě tým zrušivší zápas prohrává kontumačně 0:12 a je povinen uhradit sankci nejpozději v den svého dalšího zápasu. Po dohodě kapitánů a pořadatele lze ve vyjímečných případech dohodnout do 15 dnů i pozdější termín, jeho neodehrání již automaticky znamená kontumaci a sankci pro nenastoupivší tým.

Zpoždění zápasu musí být nahlášeno soupeři i obsluze minimálně 15 min před zápasem, a čekací doba je 10 min. V případě nesestavení kompletního týmu prohrává tým kontumačně a je povinen uhradit sankci nejpozději v den svého dalšího zápasu.

Po uplynutí čekací doby záleží na soupeři, zda s týmem, který se opozdil, odehraje regulérní zápas nebo bude trvat na kontumačním výsledku a zápas odehraje samostatně.Platby a sankce:

Zápas bude účtován paušálně se sazbou 400,- Kč / zápas / tým.

V případě překážky ze strany organizátora a přeložení zápasu, bude zápas v náhradním termínu účtován se sazbou 200,- Kč / zápas / tým.

Sankce za neodehraný zápas je 500,- Kč, tým zrušivší zápas je povinen ji uhradit nejpozději v den svého dalšího zápasu.

Sankce za zpožděný zápas, rozhodnutý jako kontumační, je 200,- Kč, tým provinilý zpožděním je povinen ji uhradit nejpozději v den svého dalšího zápasu.Vnitřní společenská pravidla herny:

Ve všech prostorech herny (včetně WC) je zakázáno kouřit.

K převlíkání a přezouvání prosím v co největší míře používejte šatnu, stejně tak oblečení pokud možno ukládejte v šatně.

S majetkem herny zacházejte dle základních společenských pravidel.

Vlastní koule jsou povoleny, herna však neodpovídá za jejich poškození.

Děkujeme.Ostatní:

Pro týmy ABL volné tréningové hodiny zdarma (1 hodina týdně), nutno předem zarezervovat, upřednostnujte čtvrtek a neděle.Ceny:

Hraje se o celkové price money 10.000,- Kč a věcné ceny, které budou rozděleny mezi první 3 týmy Play Off.

Věcná cena pro vítězný tým základní části ABL.

Věcná cena pro vítěze bodování jednotlivců základní části.Pravidla:

Každé družstvo nastupuje k zápasu se čtyřmi hráči, na soupisce může být uvedeno až 10 hráčů, minimálně však 4.

Střídání hráčů je možno po odehrání 2 drah, střídat lze maximálně dva hráče.

V případě zranění lze střídat zraněného hráče i po odehrání jednotlivé dráhy.

Poměr mužů a žen v týmech není nijak omezen, ženy však nezískávají v zápasech ligy žádnou výhodu.

Domácí tým zápasu (dle rozpisu zápasů ligy první napsaný) si vyzvedne min. 10 min před začátkem zápasu záznam o utkání, a jako první a bez prodlevy vypíše hráče nastupující do utkání. Poté jej předá soupeři, který bez prodlevy nasadí a vypíše své hráče do utkání.Vnitřní pravidla hry:

Maximální rychlost koule v hodu je stanovena na 40 km/h, překročení je bráno jako neplatný hod. Hlídá si protihráč.

Shození kuželky za pomocí žlábku je považováno za chybu, v tom případě se hod maže a hráč háže znovu.

Pokud kuželka po hodu zůstane stát (opřena) mimo kuželkovou desku (pin deck) a počítač nenapíše shozenou, obsluha dopíše poražení kuželky.

Při hře platí co napíše počítač, tedy i napsané ale fyzicky neshozené jednotlivé kuželky (příčinou chyby čidla, zavaděním provázků apod.) Výjimkou jsou jen nesmyslně zapsané hodnoty (při větším počtu nesmyslných shodů, nesmyslně postavené kuželky apod.). Hlídá si protihráč. Individuální případy řeší hráči s bowlerem. V tom případě je zápis vymazán a hráč háže znovu.

Hráči si při odhodu dávají přednost tak, aby při hodu jednoho hráče nebyl tento hráč ohrožen hráči na sousedních drahách.

V případě chyby stroje je hráč povinen hlásit chybu neprodleně bowlerovi či personálu herny, který zřídí nápravu. V případě neopravitelné chyby stroje bude zápas i s aktuálními výsledky přesunut na jinou dráhu a odehrán po skončení utkání.

Tyto případy budou řešeny individuálně bowlerem, popř. vedením soutěže. Může také dojít k odložení zápasů na náhradní termín. Pořadatel nemůže

ručit za 100 % bezchybnost drah.


Závěrečná ustanovení:

Tento herní řád a pravidla nabývají účinnosti od 29.9.2015

Ve Valašském Meziříčí Pavel Kubiš